Audit assurance

  บริการตรวจสอบบัญชี                                

  บริษัทของเราให้บริการด้านการสอบบัญชีแก่กิจการทุกประเภทกิจการในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทเรามีทีมงามสอบบัญชีคุณภาพทที่มีประสบการณ์ในการสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี   มีลูกค้าหลากหลายประเภทธุรกิจประกอบด้วย บริษัทจำกัด กองทุนและสมาคม รวมถึงนิติบุคคลไทย นิติบุคคลต่างชาติ และนิติบุคคลร่วมทุนต่างชาติ ต่างให้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจเลือกใช้บริการงานตรวจสอบบัญชีกับเรา ด้วยการปฏิบัติงานที่มีระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ

 


14 กันยายน 2561

ผู้ชม 12 ครั้ง


 
 
Engine by shopup.com